B մասնաշենք 103

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրասենյակի ընդհանուր մակերեսը 315 քմ:
Գտնվում է վերանորոգված վիճակում և ունի երեք առանձնացված գրասենյակներ։ Ինչպես նաև առկա է խոհանոց, հանդիպումների սրահ, սերվերի սենյակ և երկու առանձնացված սանհանգույց։ Գրասենյակը ունի ելք դեպի կենտրոնի կանաչ գոտի դեպի՝ «ԱՅ ԹԻ ԲԱԿ» սրճարան-այգի։

Այլ մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել, գրել կամ կոնտակտ թողնել կայքի համապատասխան դաշտում

315 Քառ.մ

Մակերես

3 հատ

Առանձնասենյակ

Առկա է

Խոհանոց, կահույք, հանդիպումների սրահ, սերվերի սենյակ